Одним із головних заходів у рамках освітньо-профілактичної роботи «Стоп інсульт» проводиться в Україні до Всесвітнього дня боротьби з інсультом 28 жовтня з 2006 року. З приводу цього щорічно проходить науково-практична конференція з міжнародною участю «Академія інсульту 2019» з 31.10.19 – 02.11.19р.

Інсульт загрожує кожному з нас, на протязі багатьох років інсульт посідає 2-ге місце у переліку головних причин інвалідності і смерті, як у світі так і в України. Занепокоєння викликає те, що інсульт охоплює > 30% людей працездатного віку, з яких 50% не повертається до роботи; є інвалідами з стійкими когнітивними порушеннями, тривожно-депресивними розладами; залишаються симптоми геміпарезу, що зумовлює необхідність сторонньої допомоги. Співвідношення ішемічного інсульту до геморагічного становить 5:1. Понад 100 тис. населення помирає від цереброваскулярних захворювань та інсульту. У світі реєструють з ішемічним інсультом близько 15 млн. людей, що на 60% більше ніж у 1990 році.

Актуальні і ятрогенні інсульт, розвиток яких пов’язаний з безконтрольним застосуванням лікарських засобі: антикоагулянти, гормони та хірургічним втручання. Етіологічні фактори геморагічного інсульту – аневризми церебральних артерій, вроджені судинні мальформації, васкуліт, геморагічний діатез.

До основних факторів ризику, що сприяють розвитку ішемічного інсульту належать: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, дисліпідемія, ожиріння, миготлива аритмія, нездорове харчування, зловживання алкоголем, куріння, несприятливі психосоціальні чинники, недостатня фізична активність. Які чинники сприяли б зниженню показників летальності та інвалідності при ішемічному інсульті: негайне лікування осіб із гострим геморагічним інсультом у спеціалізованих інсультних центрах; проведення реперфузійної терапії, реканалізація за допомогою тромболізису або тромбектомії; базисна терапія; адекватне надання допомоги у разі ГІА; проведення ранньої реабілітації (у гострому періоді); вторинна профілактика.

В Україні в 2016р. відбулося відкриття проекту ESO «Ініціатива Angels», яка передбачає створення спільноти із 1500 інсультних центрів (цей проект імплементується в 11 країнах світу). Мета проекту — покращення системи охорони здоров’я, а саме надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам з інсультом в Україні шляхом допомоги в організації професійного навчання та вдосконалення медичних працівників (включаючи протоколи, документи), а також просвіти та інформування широких кіл суспільства.

На 2018 році до проекту залучено 56 лікарень. В Україні має додатково проводитися 25000 процедур тромболізису та понад 8 000 тромбоемболій на рік. Тому нагальною потребою є створення та подальша реалізація національного плану дій щодо інсульту в Україні на 2020-2030 рр. у відповідно до Плану дій щодо інсульту у Європі на 2018-2030рр.

Україна включена до проекту і зареєстрована «Проект ESO-EAST реєстр RES-Q». До проекту включено 24 країни із загальною кількістю населення 380 млн. осіб. Започаткований проект у 2015 році і триватиме до 2019 року. Завдяки цьому проекту Україна отримала реальну можливість проаналізувати якість надання медичної допомоги пацієнтам із ГРМК у гострому періоді, порівнюючи між собою окремі регіони та окремі лікарні. До цього проекту долучилися 107 українських лікарень, 73 з яких внесли дані до реєстру.

Для кращих результатів лікування потрібно використати усі досягнення судинної неврології, нейрохірургії, реабілітології і інших дисциплін, що дозволить успішно уникати та лікувати інсульт та деменцію.

Лікар невропатолог

Попиль Леся Степанівна